KOULUTUKSET JA VALMENNUKSET

Käytännönläheiset johtamisen ja talouden
koulutukset ja valmennukset

Tarjoamme yrityksille ja koulutusta järjestäville organisaatioille talouden ja johtamisen koulutuksia.  Koulutuksiemme pituus vaihtelee kestoltaan puolesta päivästä muutamaan päivään sinun tarpeidesi mukaisesti. Koulutuksemme pohjaavat vankkaan kokemukseemme ja koulutuksissa käytetty teoria linkitetään selkein esimerkein käytännön tekemiseen. Käytämme koulutuksissa mahdollisimman selkeää ja etukäteen yhdessä sovittua sanastoa. Johtamis- ja esihenkilökoulutukset/valmennukset onnistuvat niin yksilö- kuin ryhmätasolla. 

Yritystalouden perusteet

Yritystalouden perusteissa käydään läpi yrityksen tilinpäätös, tuloslaskelma, tase, tunnusluvut sekä ennusteet. Koulutuksen jälkeen sinulla on selkeä ja konkreettinen käsitys yritystalouden osa-alueista. 

Johtaminen ja esihenkilötyöskentely

Johtamisen koulutuksessa perehdymme yrityksen johtamisjärjestelmään, sen eri osa-alueisiin ja niiden eroihin käytännössä.

Esihenkilökoulutuksessa käymme läpi erilaisia haastavia tilanteita esihenkilötyössä, korostamme esihenkilöiden roolia yrityksen menestystekijänä ja annamme konkreettisia työkaluja esihenkilötyön toteuttamiseen. 

Räätälöimme palvelumme aina yrityksen tarpeiden mukaisesti.
Pyydä juuri sinun yrityksesi tarpeisiin sopiva tarjous.

GrowthFactorin kouluttajana toimii Johanna Pekkanen. Johannan vahvuuksia kouluttajana ovat jäsennelty ja käytännön esimerkein höystetty materiaali ja sisäinen palo toisten auttamiseen.